Објављивао је редовно поезију у часописима као што су Расковник, Јединство, Стремљења, Браничево, Светлост...

1968. за време студентских демонстрација, угледни француски часопис за књижевност Aвангарда објвљује његову песму Рат на насловној страни (у преводу француске списатељице фрасоаз Ан).

Капи са извора, 2005.
Зора над кулином, 2008,
Силазак на Лаб, 2009,
Поцепан кофер, 2013.
Ожиљци, 2019.
Сутон над Лабом, 2019.

Његова поезија заступљена је у неколико одабраних антологија српске поезије:
Орфеј међу шљивама, Светлост Крегујевац, 1963,  
Цветник српских песника са села, Просвета, Београд, 1967,  
Poesie Paysanne Serbe, Avant-Quart, Париз, 1969,
Дародавци из прикрајка, СКЗ, Народна књига, Дечије новине, Нова књига, Београд, 1984, 
Пастир тражи дно неба, Драганић, Београд, 2001. 

Затражите бесплатан примерак књиге