Поезија
Капи са извора, ДК Свети Сава, Исток, 2005, ISBN 86-83629-25-2 (брош.)

Зора над кулином, КопиХит, Крагујевац, 2008, ISBN 978-86-911625-0-4 (брош.)
 
Ожиљци, Књижевна заједница Пожаревца, Пожаревац, 2019, ISBN 978-86-81580-01-1
Проза
Силазак на Лаб, Београд - Краљево : Libro company, 2009, ISBN
978-86-7974-116-5 

Поцепан кофер, 2013, Свет књиге, Београд-Косово Поље, ISBN 978-86-7396-406-5 (брош.) 

Сутон над Лабом, Књижевна заједница Пожаревца, Пожаревац, 2019, ISBN 978-86-81580-02-8
Антологије
Орфеј међу шљивама, Светлост Крегујевац, 1963,
 
Цветник српских песника са села, Просвета, Београд, 1967,  

Poesie Paysanne Serbe, Avant-Quart, Париз, 1969,

Дародавци из прикрајка, СКЗ, Народна књига, Дечије новине, Нова књига,
Београд, 1984,
 
Пастир тражи дно неба, Драганић, Београд, 2001.
Часописи
Објављивао је редовно поезију у часописима као што су Расковник, Јединство, Стремљења, Браничево, Светлост...

Затражите бесплатан примерак књиге